Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chấp nhận lời mời truy cập tài khoản GoDaddy của người khác

Nếu bạn nhận được email từ GoDaddy thông báo rằng ai đó đã mời bạn truy cập tài khoản, điều đó có nghĩa là người đó muốn bạn giúp quản lý tài khoản GoDaddy và sản phẩm của họ. Quyền truy cập được ủy quyền cho phép bạn mở và sử dụng các sản phẩm trong tài khoản của người kia mà không cần biết mật khẩu tài khoản.

  1. Trong email bạn nhận được, chọn Chấp nhận quyền truy cập .
  2. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
    • Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chọn Tạo tài khoản . Trước khi có thể chấp nhận lời mời, bạn phải có tài khoản GoDaddy.
  3. Chọn Xác nhận quyền truy cập . Tài khoản mà bạn được mời truy cập sẽ được thêm vào danh sách Tài khoản của bạn mà tôi có thể truy cập.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin