Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Check boxes on the Campaigns page sidebar

If you look at the tiny thumbnails in the right sidebar of the Campagins page, you'll see that there are check boxes next to each of them. The check boxes are used to select campaigns you want to display in your workspace. You can select as many, or as few as you’d like! You can even select campaigns from different groups at the same time.

Another use for these check boxes is to select the ones you want to compare, and then click the Compare button in the top right to compare the stats across those campaigns.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.