Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check connectors in Office 365

If your email account was compromised, you'll need to check for malicious connectors that can affect your ability to send and receive messages.

Required: You need admin permissions to check connectors. For more info, see admin roles from Microsoft.
  1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Go to mail flow and then select connectors.
  3. If you don't recognize any connectors listed, select a connector, and then trash can button Remove.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.