Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Check if Google is blocking my website

You can use the following steps to make sure your website is not blacklisted by Google. Being blacklisted will affect your SEO ranking. For more information, see safebrowsing.google.com.

  1. Visit the Google Transparency Report.
  2. Enter your website URL into the Check site status search field.
  3. Submit your search to view the report.

If it states there is no unsafe content, Google is not blocking your website and no further action is required.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.