Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Check my disk space usage

Note:Follow these steps if you have a Basic, Deluxe, Ultimate, or Developer Plan. If you have a Pro plan (available only in U.S.A. and Canada), see See my site usage.

Curious how much disk space your Managed WordPress site is using?

  1. Connect to your account via SSH.
  2. Run the following command:
    du -h

If you aren't familiar with SSH, you can also contact customer support for help.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.