Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check my email

Now that you have set up your email with Office 365 from GoDaddy, you can get your email via a number of desktop and mobile apps or directly from any browser.

Using... Do this...
Web Browser Go to email.coolexample.com, (where coolexample.com is your domain name) to log in.
Desktop Email Clients Outlook / Apple Mail
Mobile Devices iPhone / Android / Windows Phone

Note: If you are not able to log in at email.yourdomain.com, you can still log in at login.microsoftonline.com, where you will be prompted to log in using your domain email and password.
This can happen when the domain isn't registered in the same customer account. For help with reconfiguring your DNS settings, see Set up my Workspace email domain with a new Office 365 account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.