Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check my email storage quota

Track how much storage space you have available in your Office 365 email account. You can check your email storage anytime.

If you have Starter email or Email Essentials, your quota is 10 GB. If you have Online Essentials or Business Premium, your quota is 50 GB.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the top right corner, select Settings Gear Button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select General > Storage. You'll see the amount of space you've used.
    Storage bar showing 8% used

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.