Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check my email storage quota

Keep track of how much space you have in your Office 365 email account so you don't hit your quota, resulting in your not being able to send email.

Note: If you have Starter email or Email Essentials, your quota is 5 GB. If you have Online Essentials or Business Premium, your quota is 50 GB.

 1. In Outlook on the web, in the upper right corner of the page, click the gear button.
  Click the gear button
 2. In the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click Your app settings and then click Mail
 3. In the left pane, under Shortcuts, click General to expand the list, and then click My account.
  Click General, click My account
 4. In the My account panel, under Mailbox usage, the amount of space you've used is listed.
  Under Mailbox usage, amount of space used is listed

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.