Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Check my GoDaddy account activity

Check your account activity and make sure there's nothing suspicious. You can see the devices and browsers used to sign in to your account, and any account changes like adding 2-step verification or delegate access.

 1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
 2. Select View all activity under Activity (last 90 days), .
  View all activity
 3. Review the entries for your account activity. Select Filter in the upper-right corner if you’d like to search for a specific type of account activity.
  • A check-mark inside a green shield Familiar device and activity: An account action (like an account sign in) occurred on a device or browser that you’ve used before.
  • A star inside a blue shield New device or new sign-in methods: An account action (like an account sign in) occurred on a device or browser that you haven’t previously used.
  • A pen inside a gray shield Account setting changes: A change was made to your account settings. This includes things like a password or PIN reset, and changes to your profile information.
 4. Select Show details next to an account activity to see more info.
  Show details

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.