Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Check my Good As Gold balance

After you've added funds to your Good As Gold account, you can check its balance to see how much money you have available to make purchases using Good As Gold.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Click Good As Gold to see your transactions and balance. You can use the filter to sort between deposits and withdrawals (purchases).

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.