Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check my number of installs

Regardless of your subscription tier, you'll have a limited number of times you can install Office 365 desktop apps.

To determine the number of installs that are currently being used on your account:

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Download Office, which opens your Office 365 account. You may be asked to sign in using your Office 365 email address and password.
    Click Download Office
  3. Your number of installs is shown under My installs.
    My installs

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.