Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Check my website performance in GoDaddy Pro

On your GoDaddy Pro dashboard, you can check if the website is performing well and get recommendations to help speed up the website.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and click Open website dashboard.
    Open website dashboard
  4. Click Performance in the left sidebar and then click Activate Performance Check.
  5. Click Activate in Free Performance Check section.
  6. Select the location of the server that will check the performance right next to the Run performance check (the performance may vary for different locations).
  7. Click Run performance check.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.