Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Check my website security in GoDaddy Pro

Run a website security check in GoDaddy Pro to make sure that:

 • No malware exists on the website
 • There are no vulnerable plugin versions
 • The website tests clean with services like Google Safe Browsing, Norton Safe Web, and ESET

Note: The security check will look for debug.log file in wp-content folder and it will check if WP_DEBUG is set to TRUE in wp-config.php file. If either one of those is found, the results will show that vulnerability is detected.

To run a security check on your website:
 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over the website and click Open website dashboard.
  Open website dashboard
 4. Click Security in the left sidebar and then click Activate Security Check.
 5. Click Activate in Free Security Check section.
 6. Click Run security check.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.