Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Check the bandwidth and disk space usage for my Windows Hosting account

Your Windows Hosting account uses bandwidth when it sends or receives data with the rest of the Internet. Here's how to check how much bandwidth your account has used, as well as its monthly limit, at any time.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Windows Hosting account you want to use, click Manage.
  3. Click Plesk Admin. You can find the Traffic limit and usage in the Resource Usage section on the right.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.