Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Check the length of my WordPress site title

To help improve SEO for your site, follow these steps to make sure the site title is an optimum length. Google searches typically show the first 50-60 characters in your title tag (about 600 pixels wide). Your title should also include keywords that people will search for.

  1. Visit your website, right-click on your home page, and click View Page Source.
  2. Copy the text between the Title tags (<title>).
  3. Visit this page at Moz.com.
  4. Paste the text you copied into the Title tag preview tool and click Check
  5. Make sure text does not get cut off in the preview. If text is cut off in the preview, shorten the title as needed.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.