Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Check the MySQL version of a database in Web & Classic Hosting

A database's version of MySQL doesn't change once you created it. If you are interested in which versions of MySQL we offer for new databases, you can see which versions your account supports while creating new databases.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Databases menu, select MySQL.
  5. From the Actions menu, select Details.

Your MySQL version displays.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.