Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Check the number of installs

Regardless of your subscription tier, you'll have a limit on the number of times you can install the Office 365 desktop apps.

To determine the number of installs that are currently being used on your account, do the following:

 1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
 2. In the upper right corner of the page, click the gear button click the gear button
 3. Under Your app settings, click Office 365.
  Click Office 365
 4. On the My account page, click Install status.
  Click Install status

  Under Install status, the account management page shows you which devices you're currently using an install on, and how many you have available.
  Installs detected

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.