Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Check the status of domains with Domain Broker Service

If you purchased our Domain Broker Service to attempt to acquire a registered domain name, you can check the status of the request through the Domain Manager.

Note: Make sure you've checked your confirmation email and set your bids on the domain!

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Buy/Sell tab, select Domain Broker Service.

The Status column lists the status level of the Domain Broker Service for specific domains. Once you acquire a domain, we remove it from the list and activate it in your account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.