Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Check the status of your Broker Service domains

Whether you're buying or selling a domain through Domain Broker Service, you can check the status of your domain(s) in the dashboard. The dashboard shows the list of domains currently being bought or sold through Domain Broker Service. Once you sell or purchase a domain, we remove it from the list.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Buy & Sell from the top menu, then select Domain Broker Service.
  3. Review the list of your Domain Broker Service domains and view their status under the Status heading.
  4. View additional information by selecting the card for your domain. The new page will display details for the current Domain Broker Service status.

More info

  • Still have questions? Check out our FAQ or reach out to your personal broker agent.
  • Use two-step verification to protect your entire GoDaddy account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.