Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Check your account's resource usage

Your account displays the amount of each resource it's using, as well as its maximum.

For definitions of these resources, see How do each of cPanel's resources affect my site?

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.

Your account's current resource usage displays on the left.

To see if you have hit the limit for your account's CPU or entry processes/concurrent connections, click CPU and Concurrent Connection Usage. If you see "Your site has been limited within the past 24 hours," it means your site has consumed all of its available resources in the last 24 hours and to prevent degraded performance on your website, you should consider upgrading your account's resources.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.