Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Check your non-web email account from Webmail

You can download email messages from a remote POP3 or Gmail account to your Workspace Webmail account. To do so, you need to add the remote email account through your Settings menu.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. From the Settings menu, click Personal Settings.
 3. Click the Remote Email tab.
 4. Click Add New.
 5. From the Type list, select the type of email account you want to access.
 6. In the Server field, type the name of your email server. If you are accessing a Gmail account, you do not need to enter anything in this field.
 7. In the User Name field, type the user name of the email account you want to access.
 8. In the Password field, type the password of the email account you want to access.
 9. From the Delivery Folder list, select the folder you want to use for storing email messages from the account you want to access.
 10. To filter spam messages and apply message filtering rules, select Filter Spam and Apply Delivery Rules.
 11. To automatically check the email account for messages, select Check Automatically.
 12. To leave a copy of the messages on your server, select Leave Copy on Server.
 13. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.