Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Checking and changing email regions

To provide the best email services to our customers, we offer Workspace Email servers throughout the globe. If you need to determine where your email account's servers are located, you can find it by logging in to the GoDaddy account.

 • Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 • Your email plan's region displays in parentheses at the end of the value in the Plane Name field.

  Label Region
  US United States
  EU Europe
  AP Asia Pacific

  You can also change your email plan's region.

  To Change Your Email Plan's Region

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the email account you want to use, click Options.
  3. Go to the Customize tab.
  4. From the Plan menu, select a plan for the region to which you want to move.
  5. Click Checkout and complete the checkout process.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.