Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chia sẻ các tập tin ứng dụng Microsoft 365 từ OneDrive hoặc SharePoint

Một số gói Microsoft 365 nhất định đi kèm với các ứng dụng web để cải thiện khả năng cộng tác trong tổ chức của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa và chia sẻ tập tin mọi lúc, mọi nơi - ngay cả trên thiết bị di động.

 1. Đăng nhập vào OneDrive hoặc SharePoint. ( Đây là cách thực hiện. )
 2. Chọn + Mới và chọn một ứng dụng từ danh sách.
  Mở mới cho danh sách ứng dụng
 3. Ở đầu trang, chọn văn bản mẫu để đổi tên tài liệu của bạn.
  Chọn tên mẫu để đổi tên tài liệu
 4. Ở góc trên bên phải, chọn Chia sẻ .
  Nút chia sẻ
 5. (Tùy chọn) Chọn nếu bạn muốn tùy chỉnh quyền truy cập chỉnh sửa.
 6. Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ.
 7. Chọn Gửi .
  Nhập tên hoặc địa chỉ email email và Gửi

Tài liệu của bạn sẽ được lưu tự động, vì vậy bạn có thể đóng nó bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

Xem thêm thông tin