Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chia sẻ email của bạn trên mạng xã hội

Còn gì tốt hơn một chiến dịch GoDaddy Email Marketing? Chiến dịch GoDaddy Email Marketing kết nối với tất cả các hồ sơ trên mạng xã hội của bạn và cho phép người đăng ký chia sẻ!

Trong GoDaddy Email Marketing, có hai loại "Liên kết mạng xã hội" khác nhau mà bạn có thể thêm vào chiến dịch của mình. Loại đầu tiên là các Biểu tượng mạng xã hội liên kết người sử dụng tới hồ sơ của bạn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nhau mà bạn sử dụng. Loại còn lại là các Liên kết chia sẻ mạng xã hội cho phép người đọc tự mình chia sẻ email.

Thêm các Biểu tượng mạng xã hội vào chiến dịch GoDaddy Email Marketing

Bạn có thể kết nối bất kỳ hồ sơ mạng xã hội nào với tài khoản GoDaddy Email Marketing của mình và cho từng hồ sơ hiển thị dưới dạng biểu tượng ở cuối các email trong chiến dịch GoDaddy Email Marketing. (Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các biểu tượng bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Điều chỉnh chiến dịch hoặc chèn thủ công các biểu tượng bằng những lối tắt macro của chúng tôi.) Chỉ cần nhấp vào Tiện ích bổ sung ở trên cùng của bất kỳ màn hình nào trong chiến dịch GoDaddy Email Marketing, rồi nhấp vào tùy chọn Mạng xã hội. Sau đó bạn có thể thiết lập tại đây.

Các biểu tượng nút liên kết đến mạng xã hội trong chiến dịch

Khi đang chỉnh sửa chiến dịch, bạn sẽ không thể nhìn thấy hàng biểu tượng này. Nhưng các biểu tượng sẽ xuất hiện trên Trang xem trước và tất nhiên là cả khi bạn gửi email!

Những biểu tượng này hiện không được sử dụng để chia sẻ chiến dịch của bạn nhưng đừng lo lắng! Hãy đọc tiếp để biết những cách mà người đọc chia sẻ...

Thêm các Liên kết chia sẻ mạng xã hội vào email GoDaddy Email Marketing

Liên kết chia sẻ mạng xã hội là cách để bạn khuyến khích người đăng ký tham gia trao đổi và tự mình chia sẻ email của bạn.

Khi nhấn Gửi bất kỳ chiến dịch nào và đến trang Chi tiết gửi thư, bạn sẽ thấy một cột các hộp kiểm ở dưới cùng. Bạn có thể đánh dấu tích vào các tùy chọn này để thêm nút chia sẻ vào phần đầu email. Bạn có thể chọn thêm các nút cho phép mọi người:

  • thích trên Facebook
  • đăng tweet trên Twitter
  • ghim bài trên Pinterest
  • +1 trên Google+
  • thích trên LinkedIn
Các tùy chọn chia sẻ mạng xã hội hiển thị ở phía trên email

Xem thêm thông tin