Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chia sẻ mẫu đăng ký

Mặc dù bạn luôn có tùy chọn nhúng biểu mẫu đăng ký email vào website nhưng vẫn có những cách khác để chia sẻ biểu mẫu đăng ký email của bạn!

Để chia sẻ một mẫu đăng ký với một liên kết:

  1. Trong khu vực Mẫu đăng ký, nhấp vào nút Chia sẻ
  2. Nút chia sẻ biểu mẫu web
  3. Sao chép và dán liên kết được hiển thị.

Để chia sẻ mẫu đăng ký trên các trang mạng xã hội:

  1. Trong khu vực Mẫu đăng ký, nhấp vào Chỉnh sửa .
  2. Nút chỉnh sửa
  3. Chọn trang mạng xã hội từ các tùy chọn được hiển thị bên dưới biểu mẫu.
  4. Nhấp vào nút hành động trên lớp phủ nền tảng xã hội xuất hiện trên màn hình. Ví dụ: nếu bạn đã nhấp vào Thích cho Facebook, sau đó nhấp vào nút Thích mới xuất hiện trên lớp phủ.