Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất là gì?

Liên hiệp Internet cho các tên và con số được giao (ICANN) có Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất (UDRP) định nghĩa cách giải quyết các xung đột dựa trên thương hiệu trên các tên miền. Thể theo UDRP, bạn có thể tranh chấp một yêu sách cho tên miền bằng cách theo đuổi Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất của ICANN.

Lưu ý: UDRP không áp dụng cho Một số miền , ngoại trừ trong một số trường hợp mà quản trị viên địa phương đã quyết định áp dụng nó.