Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất là gì?

Liên hiệp Internet cho các tên và con số được giao (ICANN) có Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất (UDRP) định nghĩa cách giải quyết các xung đột dựa trên thương hiệu trên các tên miền. Thể theo UDRP, bạn có thể tranh chấp một yêu sách cho tên miền bằng cách theo đuổi Chính sách giải quyết xung đột tên miền đồng nhất của ICANN.

UDRP không áp dụng cho các tên miền ở bậc cao nhất thuộc mã quốc gia (ccTLD) trừ khi trong một vài trường hợp mà người quản trị địa phương đã quyết định áp dụng nó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.