Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi CNAME

Chỉnh sửa bản ghi CNAME hoặc bí danh trong tập tin vùng DNS trong tài khoản GoDaddy của bạn. Một bản ghi CNAME sẽ hiển thị vị trí tên bí danh hay miền con như www hay blog cho tên miền.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  chọn miền
 3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
 4. Chọn Chỉnh sửa cạnh bản ghi CNAME bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ CNAME của bạn:
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ, hay tiền tố, để thiết lập bản ghi CNAME. Bạn có thể dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng. Không dùng nhiều dấu chấm liên tục (...) và máy chủ lưu trữ không được vượt quá 63 ký tự hoặc đứng trước ký hiệu @. Bạn không thể dùng máy chủ lưu trữ đã được gán cho một bản ghi A, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX hiện tại.
  • Giá trị: URL bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Vui lòng nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền gốc của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin