Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi MX

Chỉnh sửa bản ghi MX (Mail Exchanger) trong tập tin vùng DNS để thay đổi cách thức miền của bạn quản lý gửi email. Việc thay đổi bản ghi MX có thể làm gián đoạn dịch vụ email hiện tại của bạn.

 1. Sign in to your GoDaddy Domain Portfolio. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select alt name for the image Domain Edit Options next to your domain and then select Edit DNS. You may need to scroll down to see the Edit DNS option.
  screenshot showing the option for edit dns
 3. Select screenshot of the icon for editing a dns record Edit next to the MX record you're editing. A domain can only use one email service at a time. For example, you can use Microsoft 365 or Google email on a domain, but you can't use both email services on the same domain.
 4. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ MX:
  • Tên: Miền hoặc miền con cho bản ghi MX. Sử dụng @ để gửi email tới miền gốc của bạn, hoặc sử dụng miền con như www hoặc thư.
  • Ưu tiên: Thứ tự đánh giá và sử dụng hồ sơ. Hồ sơ có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được đọc trước.
  • Giá trị: Địa chỉ máy chủ thư, như smtp.secureserver.net.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

 • Xác nhận đã thiết lập bản ghi MX đúng cách bằng cách tự gửi email kiểm tra cho mình. Bạn hãy nhớ rằng, có thể mất tối đa 48 giờ để các thay đổi DNS có hiệu lực.
 • Xóa hoặc thêm hồ sơ MX bất cứ lúc nào.

Xem thêm thông tin