Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa bản ghi MX

Chỉnh sửa bản ghi MX (Mail Exchanger) trong tập tin vùng DNS để thay đổi cách thức miền của bạn quản lý gửi email. Việc thay đổi bản ghi MX có thể làm gián đoạn dịch vụ email hiện tại của bạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng chỉnh sửa hồ sơ dns Chỉnh sửa cạnh bản ghi MX bạn muốn chỉnh sửa. Tại một thời điểm, mỗi miền chỉ dùng được một dịch vụ email. Ví dụ: bạn có thể dùng Microsoft 365 hoặc Gmail trên một miền nhưng không thể dùng cả hai dịch vụ email này trên cùng miền đó.
 4. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ MX:
  • Tên: Miền hoặc miền con cho bản ghi MX. Sử dụng @ để gửi email tới miền gốc của bạn, hoặc sử dụng miền con như www hoặc thư.
  • Ưu tiên: Thứ tự đánh giá và sử dụng hồ sơ. Hồ sơ có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được đọc trước.
  • Giá trị: Địa chỉ máy chủ thư, như smtp.secureserver.net.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

 • Xác nhận đã thiết lập bản ghi MX đúng cách bằng cách tự gửi email kiểm tra cho mình. Bạn hãy nhớ rằng, có thể mất tối đa 48 giờ để các thay đổi DNS có hiệu lực.
 • Xóa hoặc thêm hồ sơ MX bất cứ lúc nào.

Xem thêm thông tin