Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chỉnh sửa các hộp thư đến nhận email được chuyển tiếp

Bạn có thể sửa địa chỉ email chuyển tiếp hiện tại để thêm hoặc xóa hộp thư đến của các email khác. Khi bạn thêm địa chỉ email khác, các email nhận được sau này sẽ được chuyển tiếp thẳng tới hộp thư đến của những email đó.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Chuyển tiếp.
  Nhấp vào Chuyển tiếp
 3. Bên cạnh địa chỉ email chuyển tiếp, mở menu và chọn Chỉnh sửa.
  Chọn Chỉnh sửa
 4. Thay đổi bất kỳ địa chỉ nào (dùng dấu phẩy để phân tách từng địa chỉ) rồi chọn Lưu. Bạn sẽ thấy thông tin cập nhật ở trang Địa chỉ chuyển tiếp email.
  Chỉnh sửa địa chỉ rồi lưu

Các bước liên quan

 • Quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin