Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp miền

Chỉnh sửa cài đặt của miền được chuyển tiếp nếu bạn cần thay đổi URL đích hoặc thêm mặt nạ.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  chọn miền
 3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
 4. Bên dưới Chuyển tiếp, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Miền hoặc Miền con.
 5. Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp hiện có hoặc thêm cài đặt mới.
 6. Chọn Lưu.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Bước có liên quan

 • Nếu bạn cũng muốn chuyển tiếp phiên bản www của tên miền của mình, hãy đảm bảo bản ghi A của www đó đang trỏ đến @.

Xem thêm thông tin

 • Không phải website nào cũng có thể ẩn tên miền. Nếu miền ẩn tên hiển thị trang trắng trơn, bạn phải chuyển sang tùy chọn Chỉ chuyển tiếp hoặc liên hệ với đơn vị lưu trữ về việc cho phép ẩn tên miền.
 • Duy trì cho miền luôn hoạt động và tránh hết hạn bằng cách bật gia hạn tự động.