Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp miền

Sau khi chuyển tiếp một miền, bạn có thể cập nhật cài đặt chuyển tiếp bất kỳ lúc nào.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
  3. Trên trang Cài đặt miền, kéo xuống Các cài đặt khác và chọn Quản lý DNS.
    select select manage dns
  4. Cuộn xuống phần Chuyển tiếp.
  5. Chọn biểu tượng bút chì bên cạnh miền hoặc miền phụ được chuyển tiếp.
  6. Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp hiện có hoặc thêm cài đặt mới.
  7. Chọn Lưu. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong 24-48 giờ tới.

Bước có liên quan

  • Nếu bạn cũng muốn chuyển tiếp phiên bản www của tên miền của mình, hãy đảm bảo bản ghi A của www đó đang trỏ đến @.

Xem thêm thông tin