Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa cài đặt tài khoản GoDaddy Đấu giá

Trong tài khoản GoDaddy Đấu giá của mình, bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt tài khoản, chẳng hạn như số kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị và tần suất bạn nhận được cảnh báo bằng tin nhắn văn bản. Bạn cũng có thể thêm và chỉnh sửa hình thức thanh toán và chọn một hình thức thanh toán mặc định.

Chỉnh sửa cài đặt chung

Trong tab Cài đặt chung, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chung của tài khoản.

Cách chỉnh sửa cài đặt chung

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Trên tab Cài đặt chung, bạn có thể chỉnh sửa bất cứ mục nào sau đây:
  • Bao gồm cả tên miền người lớn? — Nếu bạn muốn các tên miền chủ đề người lớn hiển thị khi tìm trong GoDaddy Đấu giá, hãy chọn Hiển thị các tên miền trong danh sách người lớn. Nếu không, lựa chọn mặc định sẽ là Lọc bỏ các tên miền có trong danh sách người lớn.
  • Số kết quả/trang — Chọn số danh mục đấu giá bạn muốn xem trên mỗi trang kết quả Tìm kiếm nâng caoDanh sách bán & Danh sách đặt giá.
  • Cho phép người mua xem các danh mục khác của tôi? — Khi người mua xem, đặt giá hoặc trả giá cho tên miền đã niêm yết của bạn, theo mặc định, chúng tôi sẽ hiển thị siêu liên kết Xem thêm danh mục của người bán này trong phần Danh mục khác. Nếu bạn không muốn hiển thị liên kết đó, hãy chọn Không.
  • Số nhận SMS — Nhập số điện thoại di động bạn muốn nhận cảnh báo bằng tin nhắn băn bản, sau đó chọn nhà mạng trong danh sách.
  • Địa chỉ SMS — GoDaddy Đấu giá sẽ tự động điền vào trường này sau khi bạn nhập số điện thoại đi động và chọn nhà mạng trong danh sách.

   Lưu ý: Nếu chọn Nhà mạng tùy chỉnh, bạn phải nhập một địa chỉ email vào trường này. Liên hệ với nhà mạng để biết thêm thông tin.

  • Gửi tin nhắn thử nghiệm — Nhấp để gửi tin nhắn SMS thử nghiệm tới điện thoại di động của bạn.
  • Gửi tin nhắn SMS cho tôi khi — Chọn thời điểm bạn muốn nhận tin nhắn SMS của GoDaddy Đấu giá.

   Lưu ý: Các yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của GoDaddy Đấu giá có thể ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn SMS và khả năng gửi tin sẽ không được đảm bảo. Nhà cung cấp có thể thu phí đối với mọi tin nhắn SMS mà bạn nhận được.

 4. Nhấp Gửi.

Chỉnh sửa cài đặt thanh toán

Trong tab Thanh toán, bạn có thể thêm và chỉnh sửa hình thức thanh toán và chọn hình thức thanh toán mặc định.

Cách chỉnh sửa cài đặt thanh toán

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Vào tab Thanh toán.
 4. Chọn, tạo hoặc sửa đổi người nhận bạn muốn chuyển tiền khoản thanh toán cho giao dịch GoDaddy Đấu giá.