Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa hồ sơ AAAA

Chỉnh sửa hồ sơ AAAA trong tập tin vùng DNS của bạn nếu bạn cần thay đổi cài đặt hiện tại. Các bản ghi AAAA trỏ đến địa chỉ 128 bit / IPv6, được biểu diễn dưới dạng tám nhóm gồm bốn chữ số thập lục phân.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọntên thay thế cho hình ảnh Tùy chọn Sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh hồ sơ AAAA mà bạn đang chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ AAAA của bạn:
  • Tên : Tên máy chủ lưu trữ cho hồ sơ. Nhập @ để đưa hồ sơ AAAA vào miền gốc của bạn hoặc nhập tiền tố , như thư .
  • Giá trị : IPv6 cho hồ sơ của bạn. Thông thường, đây sẽ là địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn. Ví dụ, 2001: 0db8: 85a3: 0000: 0000: 6a2e: 0371: 7234 là địa chỉ IPv6 hợp lệ.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi của bạn.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

 • Xóa hoặc thêm hồ sơ AAAA bất kỳ lúc nào.

Xem thêm thông tin