Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa hồ sơ DS

Chỉnh sửa hồ sơ DS của bạn, nếu bạn cần thay đổi cài đặt hiện tại. Bạn có thể chỉnh sửa thủ công hồ sơ DS cho các miền được đăng ký với GoDaddy nhưng không sử dụng máy chủ tên GoDaddy.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. ChọnẢnh chụp màn hình hiển thị biểu tượng ba dấu chấm để chọn các tùy chọn chỉnh sửa miền Tùy chọn Chỉnh sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Chỉnh sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn DNSSEC phía trên tập tin vùng hồ sơ DNS của bạn.
  ảnh chụp màn hình nút DNSSEC được đánh dấu bằng một hình chữ nhật màu đỏ
 4. Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh hồ sơ DS.
 5. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ DS của bạn:
  • Thẻ khóa : Một số từ 1 đến 65536 nhanh chóng xác định hồ sơ DS này.
  • Thuật toán : Một mã định danh của thuật toán mật mã tạo ra chữ ký. Chọn một tùy chọn từ menu.
  • Loại thông báo : Xác định loại thuật toán tạo thông báo. Chọn 1 hoặc 2 từ menu.
  • Thông báo : Thông báo là một giá trị chữ-số chỉ định một giá trị băm mật mã của Bản ghi DNSKEY được tham chiếu.
 6. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin