Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa hồ sơ miền

Chỉnh sửa cài đặt của hồ sơ miền của bạn để thay đổi các chi tiết cụ thể. Mọi thay đổi bạn thực hiện đối với hồ sơ sẽ tự động được áp dụng cho mọi miền hiện được chỉ định cho hồ sơ đó.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn biểu tượng Hồ sơ phía trên danh sách miền của bạn, chọn hồ sơ cần chỉnh sửa, rồi chọn Chỉnh sửa hồ sơ .
  chọn chỉnh sửa hồ sơ
 3. Tùy chỉnh cài đặt cho hồ sơ của bạn. Nếu bạn chọn Không được chỉ định , các miền sử dụng hồ sơ này sẽ không thay đổi các cài đặt đó và sẽ giữ nguyên cài đặt hiện tại.
  • Mặc định miền : Chọn cài đặt mặc định tự động gia hạn và khóa miền của bạn.
  • Thông tin liên hệ : Nhập thông tin liên hệ sẽ được áp dụng cho các miền được chỉ định cho hồ sơ này.
  • Máy chủ tên: Chọn sử dụng máy chủ tên GoDaddy hay nhập máy chủ tên tùy chỉnh của bên thứ ba.
  • Chuyển tiếp : Thiết lập chuyển tiếp miền để chuyển hướng khách truy cập đến một website khác.
 4. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn. Tất cả các miền hiện được chỉ định cho hồ sơ này sẽ tự động cập nhật lên cài đặt mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin