Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa miền con

Chỉnh sửa bản ghi miền con trong tập tin vùng DNS của bạn. Miền con sử dụng tiền tố miền, chẳng hạn như blog .coolexample.com , như một bản ghi A để trỏ đến một địa chỉ IP. Để chỉnh sửa một miền con trỏ đến một tên miền, bạn sẽ cần chỉnh sửa CNAME .

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọntên thay thế cho hình ảnh Tùy chọn Sửa miền bên cạnh miền của bạn, rồi chọn Sửa DNS . Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS .
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọnảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa bản ghi dns Chỉnh sửa bên cạnh hồ sơ A mà bạn đang chỉnh sửa.

  Lưu ý: Không thể chỉnh sửa bản ghi? Hãy kiểm tra các cài đặt hoặc sản phẩm sau:
  • Bạn có sở hữu Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm không? Nhân viên hỗ trợ của GoDaddysẽ trợ giúp chỉnh sửa bản ghi.
  • Có phải bạn đã bật tính năng chuyển tiếp trên miền? Xóa chuyển tiếp để bật chỉnh sửa bản ghi.
  • Miền có được kết nối với trang của bên thứ ba không (ví dụ: Squarespace hoặc LinkedIn)? Bạn có thể truy cập trang đó để ngắt kết nối, hay xóa kết nối để bật chỉnh sửa bản ghi.
  • Tường lửa có được bật trong Bảo mật website không? Chỉnh sửa địa chỉ IP để kết nối IP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn.

 4. Chỉnh sửa chi tiết cho miền con hồ sơ A của bạn:
  • Tên : Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố cho miền con. Ví dụ: nhập blog để tạo miền con blog.mycoolnewbusiness.com cho coolexample.com.
  • Giá trị : Địa chỉ IP cho miền con của bạn. Đây thường sẽ là địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn.
  • TTL : Máy chủ sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trong bao lâu. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 5. Chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi của bạn.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin