Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa miền con

Bạn có thể chỉnh sửa bản ghi miền con trong tập tin vùng DNS của mình cho miền được đăng ký với GoDaddy. Miền con là một loại tiền tố miền, chẳng hạn như blog .yoursite.com , mà sử dụng bản ghi A để trỏ đến một địa chỉ IP. Để chỉnh sửa một miền con trỏ đến một tên miền, bạn sẽ cần chỉnh sửa CNAME .

Bạn có thể xem hình động ngắn minh họa thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
 3. Bên dưới Cài đặt thêm, chọn Quản lý DNS.
 4. Trên trang Quản lý DNS , bên cạnh hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vàochỉnh sửa biểu tượng bút chì dns biểu tượng bút chì.

  Lưu ý: Bạn không thấy biểu tượng bút chì? Kiểm tra các cài đặt hoặc sản phẩm sau:
  • Bạn có sở hữu Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm – Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
  Chuyển tiếp miền có được bật không?
  • Miền có được kết nối với trang của bên thứ ba (ví dụ: Squarespace hoặc LinkedIn) không? Truy cập trang đó để ngắt kết nối.
  • Tường lửa có được bật trong Bảo mật website không? Chỉnh sửa địa chỉ IP của bạn

 5. Chỉnh sửa các trường nếu cần:
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ lưu trữ, hay chính là tiền tố, cho miền con. Ví dụ: nhập blog để tạo miền con cho blog.yoursite.com.
  • Trỏ đến: Địa chỉ IP bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Đây thường là địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ chứa trang cho miền con của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. TTL được đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Lưu để lưu thay đổi của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Cho tôi biết cách

chỉnh sửa hồ sơ miền con

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin