Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chỉnh sửa Nút thao tác

Nút thao tác cho phép khách hàng gọi, email cho bạn hay chuyển thẳng đến bất kỳ phần nào trên trang nào trên website của bạn — hoặc bất kỳ trang nào khác. Nút này cũng sẽ cho bạn cung cấp các hạng mục sản phẩm (như Sản phẩm Nổi bật hay Sản phẩm Mới).

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Vui lòng truy cập phần với nút thao tác hay thêm một phần.

  Lưu ý: Nhiều phần có nút thao tác, nhưng không phải tất cả. Thêm một phần Giới thiệu hay Nội dung nếu bạn muốn làm nổi bật một nút sau văn bản.

 5. Chọn nút trong website hay chọn Nút thao tác trong bảng.
 6. Vui lòng chọn nút bật tắt bên cạnh Hiển thị nút thao tác trong bảng để bật (hay tắt).
 7. Vui lòng chỉnh sửa văn bản Nhãn của nút bằng cách sử dụng từ ngữ thao tác mạnh mẽ.

  Lưu ý: Nhãn càng ngắn, khả năng mọi người đọc nhãn càng cao. Nếu được, bạn không nên dùng quá 25 ký tự.

 8. Vui lòng chọn bạn muốn liên kết nút chuyển đến đâu: một trang và phần trên trang của bạn, URL website khác, mộtđịa chỉ email, một số điện thoại, hay một trong những hạng mục sản phẩm của bạn.
 9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm

 • Để thay đổi diện mạo của nút chính và thứ cấp, bạn vui lòng chọn Giao diện > Nút. Vui lòng chọn thiết kế bạn muốn cho diện mạo của nút chính (được dùng cho các thao tác chủ yếu như "Đăng ký" và nút thứ cấp (được dùng cho các thao tác hỗ trợ như "Tìm hiểu thêm". Bạn cũng có thể chọn màu các nút trùng với màu giao diện của bạn hoặc không.
 • Chỉnh sửa Văn bản để cũng liên kết đến một trang (và phần), URL khác, email, số điện thoại hay sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
 • Nếu bạn có hình hay ảnh , đây là cách để liên kết một ảnh đến trang web.