Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa tập tin trong Dịch vụ lưu trữ Windows

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của bất kỳ tập tin văn bản nào trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của mình.

Lưu ý: Trước khi thực hiện thay đổi, chúng tôi khuyên bạn nên tạo bản sao tập tin của mình .

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Chọn Tập tin .
  5. Trong danh sách các tập tin, chọn tập tin bạn muốn sửa và chọn Sửa trong Trình soạn thảo văn bản .
  6. Thực hiện thay đổi và chọn OK .

Xem thêm thông tin