Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa thư mục miền của tôi

Chỉnh sửa chi tiết của thư mục miền của bạn, chẳng hạn như thay đổi tên và mô tả thư mục. Bạn cũng có thể thay đổi quyền thư mục cho người được ủy quyền có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn biểu tượng Thư mục phía trên danh sách miền của bạn, chọn thư mục cần sửa, rồi chọn Sửa thư mục .
    chọn sửa thư mục
  3. Chỉnh sửa tên và mô tả thư mục nếu cần.
  4. Chọn cài đặt quyền cho bất kỳ người được ủy quyền nào có quyền truy cập vào tài khoản của bạn .
  5. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm