Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa thư mục miền của tôi

Sau khi bạn tạo một thư mục miền, bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt bất kỳ khi nào.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu trên cùng, chọn Cài đặt , sau đó chọn Quản lý thư mục .
    chọn quản lý thư mục
  3. Nhấp vào biểu tượng bút chì kế bên thư mục miền bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Thực hiện các thay đổi, bao gồm quyền thư mục của truy cập được ủy quyền.
  5. Nhấp Lưu.

Các bước liên quan

  • Thêm hoặc xóa miền khỏi các thư mục.

Thông tin thêm