GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa trong canvas

Bạn sẽ chỉnh sửa các dự án của mình trong canvas. Mỗi khi bạn mở một mẫu hoặc bắt đầu một dự án mới từ đầu, bạn sẽ sử dụng canvas.

Tại đây, bạn có thể thêm và chỉnh sửa văn bản, hình ảnh và video, làm việc với các công cụ lớp như tạo mặt nạ hoặc trộn nền, điều chỉnh cài đặt hình ảnh, v.v.

Để chỉnh sửa một dự án hiện có:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
  2. Ở cuối màn hình, chọn Dự án , sau đó chọn dự án bạn muốn làm việc.

Canvas của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Studio của bạn .
  2. Cuộn xuống Dự án của bạn , sau đó chọn dự án bạn muốn làm việc.

Canvas của bạn

Xem thêm thông tin