GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chỉnh sửa video trong GoDaddy Studio

Sau khi thêm video , bạn có thể chỉnh sửa kích thước, xoay, độ dài của video và hơn thế nữa.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vào Dự án rồi chạm vào dự án bạn muốn làm việc.
 3. Chạm vào video bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Từ biểu ngữ xuất hiện, chạm vào Sửa để điều chỉnh video hiện có, Cắt để điều chỉnh điểm bắt đầu và kết thúc của video hoặc Thay thế để xóa video và thêm video khác.
  Chỉnh sửa biểu ngữ trong ứng dụng di động GoDaddy Studio
  Nếu bạn chọn sửa, từ menu ở cuối màn hình, bạn có thể:
  • Thêm bộ lọc
  • Điều chỉnh các cài đặt như độ phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa và độ ấm
  • Thay đổi kích thước của video
  • Điều chỉnh độ mờ (mức độ chắc chắn hoặc nhìn xuyên qua video của bạn)
  • Xoay video
  • Thêm một sắc thái
  • Dịch chuyển video từng pixel một để đặt chính xác nơi bạn muốn
  • Trộn video với các yếu tố khác trong dự án của bạn
  Để áp dụng các chỉnh sửa của bạn, chạm vàotên thay thế cho hình ảnh dấu kiểm ở góc trên bên phải.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Studio của bạn .
 2. Cuộn xuống Dự án của bạn rồi chọn dự án bạn muốn làm việc.
 3. Chọn video bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Để chỉnh sửa video, từ menu bên phải, bạn có thể:
  • Thêm bộ lọc
  • Điều chỉnh các cài đặt như độ phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa và độ ấm
  • Điều chỉnh độ mờ (mức độ chắc chắn hoặc nhìn xuyên qua video của bạn)
  • Xoay video
  • Thêm một sắc thái
  • Trộn video với các yếu tố khác trong dự án của bạn
  • Bật hoặc tắt âm thanh nếu video có âm thanh
  Bạn cũng có thể thay đổi kích thước hoặc vị trí của video ngay trong canvas. Những thay đổi của bạn sẽ được áp dụng ngay lập tức — không cần lưu dự án.
 5. Để điều chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho video, hãy chọn ở đầu màn hìnhChọn Cắt Cắt tỉa . Kéo điểm bắt đầu của chỉ báo thời gian (bên trái) và điểm kết thúc (bên phải) vào các khung mà bạn muốn video bắt đầu và kết thúc, sau đó chọn Cắt video .
  Kéo các chỉ báo thời gian để thay đổi khung hình bắt đầu và kết thúc video
 6. Để thay thế video, ở đầu màn hình, chọnChọn Thay thế video Thay thế và sau đó tải lên một video từ máy tính của bạn hoặc chọn một video từ thư viện có sẵn của chúng tôi.

Các bước liên quan

Thêm thông tin