Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Linux Hosting (cPanel) Trợ giúp

Block IP addresses from my Linux Hosting account

Use the IP Blocker in cPanel to block IP addresses from accessing your Linux Hosting account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Security section, click IP Blocker.
  5. In the Add an IP or Range field, enter the IP address or range you want to block, and then click Add.

More info

Liên quan đến cộng đồng

navbarry's Avatar
IP Blocked (?) from my Own Website

4 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

username4's Avatar
Business email and cPanel

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

siddharthp's Avatar
Access to this mail system has been blocked for due to spam activity

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Paoletta's Avatar
WEBSITE OFFLINE FROM A WEEK

2 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng