Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chọn, di chuyển và tạo một danh sách mới từ một lệnh tìm kiếm

Khi nhấp vào tab Người đăng ký, bạn có thể truy cập toàn bộ danh sách liên hệ. Các cụm từ tìm kiếm giúp bạn giới hạn danh sách này (hoặc bất kỳ danh sách nào khác) chỉ trong số những liên hệ phù hợp với các yêu cầu của bạn.

Cách tìm kiếm người đăng ký

  1. Nhập chữ cái hoặc biểu tượng bất kỳ vào Ô tìm kiếm (ở trên cùng bên phải của khu vực Người đăng ký, bên cạnh kính lúp) để tìm các bài đăng phù hợp. Có hai cách để thực hiện điều này:
    • Nhập nội dung như "@yahoo.com" hoặc "Vinh" và tìm kiếm đúng nội dung bạn vừa nhập.
    • Hoặc! Để tìm kiếm những thông tin khác ngoài email và tên, hãy nhập một "thẻ" rồi nhập tiếp giá trị bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ: nhập "City:Vinh"

    Cách chọn kết quả tìm kiếm:

  2. Nhấp vào ô bên cạnh Email và chú ý rằng GoDaddy Email Marketing đặt một dấu tích bên cạnh tất cả những liên hệ (chỉ xem được trên trang này) mà bạn đã tìm kiếm được.
  3. Trong trường hợp danh sách các liên hệ phù hợp của bạn kéo dài nhiều trang, hãy nhấp vào tùy chọn: "Chọn _ người?" trong số các kết quả tìm kiếm để chọn được toàn bộ.

Thật tuyệt phải không! Bạn đã hoàn thành! Bạn đã chọn toàn bộ kết quả tìm kiếm. Nhưng chờ đã, bạn có thể làm được gì với những liên hệ đã chọn này? Bạn có thể xuất thành tập tin CSV hoặc XLS -- hoặc thêm vào một danh sách mới hay danh sách hiện có.

Cách thêm kết quả tìm kiếm vào một danh sách mới hoặc danh sách hiện có:

Giả sử rằng bạn muốn di chuyển tất cả các liên hệ có chung một thông tin nào đó vào một danh sách. Ví dụ: tất cả những người có email Yahoo hoặc có thể đến từ cùng một Thành phố.

Sau khi bạn đã tìm kiếm và chọn những kết quả phù hợp, nhấp vào nút Thêm vào ở trên cùng bên phải và chọn một danh sách hiện có trong số các tùy chọn. Làm như vậy, bạn sẽ thêm những kết quả đã chọn vào danh sách này.

Bạn cũng có thể nhập tên danh sách mới vào trường ở dưới cùng để tạo một danh sách mới hoàn toàn, chỉ dành cho những liên hệ đã chọn này.

Cách xuất kết quả tìm kiếm:

Nếu bạn muốn xuất danh sách, nhấp vào nút Xuất rồi chọn xem bạn muốn xuất thành định dạng CSV hay XLS. Sau đó kiểm tra email của bạn để nhận liên kết tải về và nhấp chuột phải vào liên kết để tải về tập tin đã xuất.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.