Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chọn Hồ sơ MX trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc gửi và nhận email. Hồ sơ MX là một trong những số đó. Bạn cần phải có các hồ sơ MX chính xác để nhận được email của bạn.

Bạn có thể xác minh rằng bạn đã cài đặt chính xác cho hồ sơ MX của bạn trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Nếu cài đặt hiện tại của bạn không chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các cài đặt chính xác cho tài khoản email POP hoặc IMAP của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc bổ sung hoặc chỉnh sửa Hồ sơ MX, xem Quản lý DNS . Nếu bạn đang làm việc với Trung tâm kiểm soát email, vui lòng xem

. Nếu bạn thấy cảnh báo về lỗi MX, xin vui lòng xem Tại sao tài khoản email của tôi hiển thị là Đang chờ Cài đặt: Lỗi MX?

Để kiểm tra Hồ sơ MX của bạn

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Email.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn thay đổi, nhấp Khởi chạy.
  4. Từ menu Công cụ, nhấp vào Cài đặt máy chủ. Hiển thị Hồ sơ MX của bạn.

LƯU Ý: Bất kỳ thay đổi nào trong Hồ sơ MX ở tên miền có thể phải mất đến 48 giờ để có hiệu lực.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.