Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Block time in Online Appointments

Block out a specific date or time on your calendar so that it's not available for people to book.

Required: You must first sync appointments with your personal calendar before you can block out time.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Appointments > Calendar from the menu.
  appointment calendar
 4. Select the menu button to the left and select Day.
  appointment day
 5. Select the day to edit and click the Block Time button.
  appointment block time
 6. Set the start and end time that you want to block for that day and click Save.

Related steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

Spicenailandspa's Avatar
Appointment: block off time for certain staff

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Spicenailandspa's Avatar
Still disappointed with online appointment

3 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

User000's Avatar
How to adjust store availability to accommodate holidays?

3 Câu trả lời

Last posted 10 months ago.

Oluwanishola's Avatar
can't edit appointments

11 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

PatrickHogan's Avatar
Godaddy Office 365 and Online Appointments not syncing

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng