Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Chặn thời gian trong cuộc hẹn trực tuyến

Chặn ngày/giờ cụ thể trên lịch của bạn để mọi người không thể đặt chỗ vào thời gian đó.

Yêu cầu: Trước tiên, bạn phải đồng bộ hóa cuộc hẹn với lịch cá nhân để chặn thời gian.
 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Cuộc hẹn > Lịch từ menu.
  lịch cuộc hẹn
 4. Chọn nút menu ở bên trái, rồi chọn Ngày.
  ngày hẹn
 5. Chọn ngày cần chỉnh sửa, rồi nhấp vào nút Chặn thời gian.
  chặn thời gian hẹn
 6. Đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc mà bạn muốn chặn vào ngày đó, rồi nhấp vào Lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.