Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận SSL đa miền (UCC) là gì?

Chứng nhận truyền thông hợp nhất (UCC) là chứng nhận SSL giúp bảo vệ nhiều miền và miền con. Chứng nhận UCC có thể sử dụng trên các sản phẩm dịch vụ lưu trữ của GoDaddy để bảo vệ nhiều website, nhưng tất cả các website phải nằm trên cùng một tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Loại chứng nhận này lý tưởng cho Microsoft® Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 và Microsoft Live® Communications Server.

Mặc dù dấu chứng thực trang và thông tin "Cấp cho" của chứng nhận sẽ chỉ liệt kê tên miền chính nhưng tất cả các miền và miền con của bạn sẽ được liệt kê trên cùng chứng nhận đó. Nếu bạn không muốn các trang của mình hiển thị kết có liên quan với nhau, bạn không nên sử dụng loại chứng nhận này.

Lưu ý: Bạn không thể nâng cấp UCC để đưa thêm tên vào. Nếu bạn đang sử dụng hết số tên trong chứng nhận UCC hiện tại và bạn cần đưa vào một miền khác, bạn cần phải mua chứng nhận mới để thêm tên miền.

Bước tiếp theo

  • Mua Chứng nhận SSL UCC đa miền
  • Bạn không chắc mình cần chứng nhận nào? Hãy liên hệ với đội ngũ SSL của chúng tôi qua số (480) 463-8327.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.