Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận SSL (UCC) nhiều miền là gì?

Chứng nhận liên lạc hợp nhất (UCC) là một chứng nhận SSL để bảo vệ nhiều tên miền và nhiều tên lưu trữ trong một tên miền. UCC cho phép bạn bảo vệ một tên miền chính và lên tới 99 Tên miền hợp nhất (SAN) nữa trong một chứng nhận duy nhất. UCC lý tưởng cho Microsoft® Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, và Microsoft Live® Communications Server.

UCC tương thích với dịch vụ lưu trữ chung. Tuy nhiên, thông tin về dấu chứng thực trang và chứng nhận "Được cấp cho" sẽ chỉ ghi tên miền chính. Xin lưu ý rằng bất kỳ tài khoản lưu trữ thứ cấp nào cũng đều sẽ được ghi trong chứng nhận, do đó nếu bạn không muốn các trang hiển thị 'được kết nối' với nhau, bạn không nên sử dụng loại chứng nhận này.

Bạn không thể nâng cấp một UCC để bao gồm nhiều tên hơn. Nếu bạn đã mua UCC với năm tên miền, bạn cần mua một chứng nhận mới để thêm một tên miền khác.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.