Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook là gì?

Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook là một ứng dụng khách nhỏ gọn sẽ mang đến trải nghiệm di chuyển trơn tru hơn. Chương trình này được yêu cầu để di chuyển các dịch vụ email POP. Chương trình sẽ tự động cài đặt Outlook, tạo một hồ sơ email Outlook mới và di chuyển dữ liệu cục bộ như:

  1. Dữ liệu email POP
  2. Địa chỉ liên hệ/Lịch/Thao tác
  3. Chữ ký
  4. Bộ nhớ đệm Tự động Hoàn tất

Mặc dù không được yêu cầu cho tất cả di chuyển, chúng tôi khuyên bạn dùng Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook vì máy chủ của chương trình sẽ giúp cải thiện trải nghiệm di chuyển của bạn. Nếu không thể sử dụng, chúng tôi vẫn sẽ có thể di chuyển dữ liệu bạn có trên máy chủ thư. (Tìm hiểu thêm về các tùy chọn di chuyển của bạn.)

Ai có thể dùng chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook?

Chủ nhân tài khoản email hay quản trị viên địa phương có thể cài đặt công cụ di chuyển. Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook sẽ hỗ trợ các cấu hình sau:

  • Windows 7, 8 và 10
  • Outlook cho Windows bao gồm các phiên bản 2010, 2013, 2016 và 2019.
  • Loại giấy phép Office 365 có hỗ trợ truy cập Trao đổi mức khách.
  • .Net Framework 4.6

Công cụ Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Outlook sẽ không khả dụng cho Linux, Outlook cho người dùng Mac và những ai sử dụng Outlook 2003 và 2007. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể di chuyển email của bạn nhưng không thể chuyển dữ liệu cục bộ (địa chỉ liên hệ/lịch/thao tác, chữ ký và bộ nhớ đệm tự động Hoàn tất). Xác định loại di chuyển nào phù hợp cho tài khoản email của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.