Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chỉnh sửa bí danh từ tài khoản người mua của tôi

Bí danh email là địa chỉ email thay thế cho một hộp thư đến. Tìm hiểu cách chỉnh sửa bí danh email từ tài khoản GoDaddy của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh địa chỉ email bạn muốn chỉnh sửa bí danh.
  3. Nhấp vào Bí danh.
  4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa Nút Chỉnh sửa bên cạnh bí danh bạn muốn thay đổi.
  5. Nhập nội dung thay đổi.
  6. Xác nhận tên miền.
  7. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể giữ lại hoặc loại bỏ bí danh cũ. Nhấp vào Có, hãy giữ lại để giữ lại bí danh cũ hoặc Không, cảm ơn để loại bỏ.

Sau khi màn hình tải lại, các bí danh bạn mới cập nhật sẽ hiển thị ở cuối danh sách bí danh.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.