Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Email Marketing Trợ giúp

Allowlisting email IPs and domains

While you shouldn't normally have to worry about emails getting through with GoDaddy Email Marketing, some domains only allow email from manually allowlisted senders. So, these recipients may need to allowlist emails from GoDaddy Email Marketing, for improved delivery.

Depending on their requirements, you may need to give your recipients:

  • the From Email that you use to send the email
  • GoDaddy Email Marketing's IP addresses
  • domains that your email is sent from

Servers and IP addresses:

These are all the IP addresses that your email may be sent through:

IP range Included IPs
198.71.244.0/25 198.71.244.0 through 198.71.244.127
198.71.245.0/25 198.71.245.0 through 198.71.245.127
198.71.246.0/25 198.71.246.0 through 198.71.246.127
198.71.247.0/25 198.71.247.0 through 198.71.247.127
198.71.253.0/24 198.71.253.0 through 198.71.253.255
198.71.254.0/24 198.71.254.0 through 198.71.254.255
198.71.255.0/24 198.71.255.0 through 198.71.255.255

Domains

All mail will have the sending domain format m##.em.secureserver.net.

Next step

More info

Liên quan đến cộng đồng

shepaug's Avatar
Domains and changing email records

2 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

AJoiB's Avatar
Nameservers IPS

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

psytanium's Avatar
Godaddy IPs Blacklisted and no one care

3 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

harryhspit's Avatar
Domains and email accounts - OFFice 365

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Neeorg's Avatar
Changing IPS tag

1 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng