Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Cho phép bình luận trên bài đăng blog của tôi

Khi bạn bật bình luận trên blog, người đọc có thể tương tác với bạn và người khác. Bình luận được hỗ trợ bởi Disqus, đi kèm miễn phí trong tất cả các trang Website Builder.

Yêu cầu: Trước khi mọi người có thể bình luận trên bài đăng blog, bạn cần thêm phần blog vào website của bạn để hiển thị bài đăng.

Video này là một phần của Tuyển tập Hướng dẫn cho Sử dụng blog cho doanh nghiệp.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Từ bảng điều khiển của bạn, vui lòng chọn Tiếp thị > Blog để truy cập blog của bạn.
 4. Chọn tab Bình luận.
 5. Chọn nút bật/tắt ở bên phải tùy chọn Cho phép người đọc bình luận trên bài đăng để chuyển từ Tắt sang Bật.
  Thay đổi nút bật/tắt giữa Tắt và Bật để bật bình luận toàn hệ thống
 6. Đăng nhập vào tài khoản Disqus của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chọn Bạn cần một tài khoản? để tạo tài khoản miễn phí.
 7. Giờ khi bình luận được bật và bạn đã đăng nhập vào Disqus, blog của bạn sẽ tự động bật bình luận trên mọi bài đăng blog.

Tắt bình luận trên bài đăng blog riêng biệt

Nếu bạn muốn tắt bình luận cho một bài đăng cụ thể:

 1. Đi tới bài đăng bạn muốn chỉnh sửa. (Từ Bảng điều khiển, vui lòng truy cậpTiếp thị > Blog và chọn bài đăng từ danh sách trên thẻ Blog.)
 2. Thay đổi nút bật/tắt Cho phép bình luận trong thanh bên từ Bật thành Tắt.
 3. Bình luận hiện đã được tắt cho riêng bài đăng đó (nhưng vẫn bật đối với những bài còn lại trong blog của bạn).

Xem thêm thông tin

 • Để kiểm duyệt bình luận, hãy sử dụng công cụ được nhúng trong website (nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Disqus) hoặc sử dụng liên kết để truy cập vào bảng điều khiển Disqus.

Các bước liên quan